Przedszkole Publiczne nr 5

Zmiany dla wiadomości

2013-06-25 01:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uroczyste zakończenie katechezy

2013-07-08 11:18 - Edycja wiadomości Uroczyste zakończenie katechezy

2015-01-13 15:36 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uroczyste zakończenie katechezy

Przejdź do wiadomości