Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2014-03-22 22:32 - Dodanie nowej wiadomości: Zmiana harmonogramu zajęć na basenie

2014-07-14 11:34 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiana harmonogramu zajęć na basenie

Przejdź do wiadomości