Przedszkole Publiczne nr 5

Zmiany dla wiadomości

2012-03-28 21:30 - Dodanie nowej wiadomości: Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2012-03-28 21:33 - Edycja wiadomości Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2012-03-28 21:36 - Edycja wiadomości Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2012-03-28 21:37 - Edycja wiadomości Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2012-03-28 21:37 - Edycja wiadomości Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2012-03-28 21:40 - Edycja wiadomości Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

2017-04-04 14:34 - Skasowanie wiadomości o tytule: Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

Przejdź do wiadomości