Przedszkole Publiczne nr 5

Zmiany dla wiadomości

2012-09-06 21:47 - Dodanie nowej wiadomości: Realizujemy programy i innowacje pedagogiczne

2013-09-07 08:44 - Edycja wiadomości Realizujemy programy i innowacje pedagogiczne

2013-09-07 08:45 - Edycja wiadomości Realizujemy programy i innowacje pedagogiczne

2013-10-04 13:13 - Edycja wiadomości Realizujemy programy i innowacje pedagogiczne

2016-01-29 18:55 - Skasowanie wiadomości o tytule: Realizujemy programy i innowacje pedagogiczne

Przejdź do wiadomości