Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2004 2003

Wybierz miesiąc

5 10

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 07 października 2004

Wiadomości

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami...

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami... - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności...

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DYREKTORA PP Nr 5 Pani Jadwigi Juchniewicz o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian