Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Wizja Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży

niedziela, 11 mar 2012 21:26
Foto: Wizja Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odmienność innych,potrafią odnaleźć sie w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. - Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane sa do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci maja stworzone warunki dotwórczego działania, przyswajają ważne umiejętnosci , przydatne w życiu dorosłego człowieka. - Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich mozliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. - Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniająpodmiotowe traktowaniei dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. - Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. - Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwazględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzieki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. - Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. - Dzieki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działęnia wychowawczo - dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole zarządzane jest w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.