Przedszkole Publiczne nr 5

Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 1 września 2016 roku

niedziela, 17 kwi 2016 22:33
Od 1 września 2016 roku w naszym przedszkolu obowiązywać będą nowe wzory następujących dokumentów: - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, - Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia z religii ( dotyczy dzieci 5-,6-letnich), - Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z tymi dokumentami.
Czytaj całość