Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

środa, 5 mar 2008 10:13
Foto: STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W  ŁOMŻY
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY PODSTAWA PRAWNA: 1. Przedszkole działa na podstawie: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; (Dz. U. z 2017r.poz. 59, z póżn, zm.) 2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 3) Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674, z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r.nr 61,poz.624 z późn. zm.) 4) inne obowiązujące akty prawne, aktu założycielskiego oraz niniejszego Statutu.