Przedszkole Publiczne nr 5

Obowiązek wczytywania kart do systemu

Szanowni Rodzice, przypominamy Państwu o obowiązku prawidłowego zaznaczania obecności dziecka w przedszkolu. Każdy Rodzic w momencie przyprowadzenia, bądź odbierania dziecka musi zbliżyć kartę do oświetlonego miejsca na czytniku. Prawidłowy odczyt karty sygnalizowany jest krótkotrwałym zaświeceniem białych diod. Jeżeli po wielokrotnym przyłożeniu kart wyżej wymienione reakcje nie nastąpią należy zgłosić ten fakt do dyrekcji przedszkola. Każdy z Opiekunów ma obowiązek wczytania kart do systemu. Jeżeli nie zostanie odnotowane wejście dziecka, to zostaje ono ustawione automatycznie na godzinę 7:00, podobnie jest z godziną wyjścia, która będzie równa godzinie wyjścia ostatniego pracownika. Nie mogą mieć miejsca sytuacje zostawiania kart dzieciom. Takie zachowanie jest lekceważeniem obowiązków wobec przedszkola, a skutkiem będą obciążenia finansowe. W sytuacji zagubienia karty fakt zgłaszamy dyrekcji i za odpłatnością pobieramy kartę zastępczą.
Data powstania: czwartek, 24 paź 2013 19:24
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2013 19:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 21:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 682 razy