Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór do przedszkoli na nowy rok szkolny 2016/2017

W dniu 15 marca rozpoczną się postępowania rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża. W obu przypadkach listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w drugiej połowie kwietnia. Poniżej prezentujemy harmonogramy naborów. UWAGA ! Zgodnie z art. 20w.ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7 ze zm.): Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15.03.2016 r.     do 31.03.2016 r.

 

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 05.05.2016 r.     do 11.05.2016 r.

 

 

 

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

 

do 05.04.2016 r.

 

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

do 16.05.2016 r.

 

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15.04.2016r.

 

do godz. 15.00

19.05.2016 r.

 

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18.04.2016r. do 20.04.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

 

od 20.05.2016r. do 23.05.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22.04.2016r.

 

do godz. 15.00

25.05.2016r.

 

do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2016 r.    do 15.04.2016 r.

do godz. 15.00

od 15.03.2016 r.    do 05.04.2016 r.

do godz. 15.00           - dotyczy oddziałów sportowych

 

od 16.05.2016 r.     do 23.05.2016 r.

do godz. 15.00

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20 h ust. 1 pkt 3 ustawy

 

od 06.04.2016 r.    do 08.04.2016 r.

od 20.05.2016 r.    do 20.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust 1 pkt. 3 ustawy 

 

do 11.04.2016 r.

do 23.05.2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

 

do 20.04.2016 r.    

 

 w godzinach pracy szkoły

do 24.05.2016 r.

w godzinach pracy szkoły

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.04.2016r.

do godz. 15.00

 

02.06.2016 r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 06.05.2016r.

do godz. 15.00

 

do 07.06.2016r.

do godz. 15.00

 

 

UWAGA

Zgodnie z art. 20w.ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7 ze  zm.):

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.

 

 

 

Data powstania: środa, 2 mar 2016 18:58
Data opublikowania: środa, 2 mar 2016 19:03
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 21:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1772 razy